اسکور “خوب” چیست؟

منتشر شده توسط - 06/30/2016

اگر شما به طور جدی روی ریپیر یا بهبود کردیت خود کار می کنید، احتمالا دقیقا نمی دانید چه چیزی کردیت اسکور “خوب” است. اگر شما در حال کار بر روی بهبود کردیت خود هستید، این کار به داشتن اهدافی در ذهنتان نیز کمک می کند، درست است؟ کردیت اسکور “خوب” استاندارد وجود ندارد واقعیت

۵ اشتباه رایج زمان ترمیم کردیت اسکور

منتشر شده توسط - 06/30/2016

مراقب این پنج اشتباه DIY کردیت ریپیر باشید اینکه خودتان کردیت ریپیرتان را انجام دهید غیر ممکن نیست، اما پیچیده تر از آن چیزی است که مردم فکر می کنند. بدون اطلاع دقیق از نحوه کار کردن کردیت، به آسانی بر روی راه حل هایی که امکان پذیر نیست، خواهید پرداخت. در اینجا چند اقدام

آیا جنسیت شما بر کردیت اسکورتان تأثیر می گذارد؟

منتشر شده توسط - 04/27/2016

Credit Sesame اخیرا مقاله ای منتشر کرد که نشان داد مردان به طور کلی کردیت اسکور بهتری از زنان دارند. این مطالعه که توسط 2.5 میلیون نفر از 7 میلیون عضو انجام شده است، نشان داد: مردان بدهی بیشتری دارند، با این حال کردیت اسکور بالاتری دارند. میانگین کردیت اسکور برای مردان 630* و برای

Credit 101

FREE
VIEW