معنی Refinancing وام مسکن چیست؟

منتشر شده توسط - 05/05/2016

وام مسکن یک موفقیت قابل تحسین است. به عنوان یک صاحب خانه، شما قادر به صرفه جویی جهت پیش پرداخت، حفظ کردیت مثبت و پیدا کردن یک وام دهنده بودید. این که آیا شما خانه خود را 5 یا 15 سال پیش خریداری کردید مهم نیست، این سوال که آیا refinance انجام دهید یا نه

Credit 101

FREE
VIEW