دزدی اطلاعات سوشال سکوریتی

منتشر شده توسط - 04/16/2019

تماس تلفنی دریافت می کنید که به شما گفته می شود این تماس از Social Security Administration بوده و شماره سوشال شما به دلیل فعالیت های مشکوک غیر فعال شدهa است. صدایی ضبط شده بسیار حرفه ایی و قابل اعتماد، این تماس را اخیراً‌ افراد زیادی دریافت کرده اند و نگران این موضوع هستند! قسمت

Credit 101

FREE
VIEW