بهترین راه برای شروع ایجاد کردیت چیست؟

منتشر شده توسط - 05/06/2016

زمانی که هیچ کردیتی وجود ندارد سریع ترین راه برای ساخت کردیت چیست؟ کردیت بخش مهمی از اقتصاد امریکاست و در عین حال، از هر پنج آمریکایی یک نفر هیچ کردیتی ندارد. طبق یک مطالعه 2015 که توسط بیرو حفاظت از مشتری منتشر شده است، 26 میلیون آمریکایی اصلا کردیت ریپورت و کردیت اسکور ندارند

Credit 101

FREE
VIEW