۵ اشتباه رایج زمان ترمیم کردیت اسکور

منتشر شده توسط - 06/30/2016

مراقب این پنج اشتباه DIY کردیت ریپیر باشید اینکه خودتان کردیت ریپیرتان را انجام دهید غیر ممکن نیست، اما پیچیده تر از آن چیزی است که مردم فکر می کنند. بدون اطلاع دقیق از نحوه کار کردن کردیت، به آسانی بر روی راه حل هایی که امکان پذیر نیست، خواهید پرداخت. در اینجا چند اقدام

بهترین راه برای شروع ایجاد کردیت چیست؟

منتشر شده توسط - 05/06/2016

زمانی که هیچ کردیتی وجود ندارد سریع ترین راه برای ساخت کردیت چیست؟ کردیت بخش مهمی از اقتصاد امریکاست و در عین حال، از هر پنج آمریکایی یک نفر هیچ کردیتی ندارد. طبق یک مطالعه 2015 که توسط بیرو حفاظت از مشتری منتشر شده است، 26 میلیون آمریکایی اصلا کردیت ریپورت و کردیت اسکور ندارند

Credit 101

FREE
VIEW